Om Parasympaticus

Det kræver noget helt særligt at være menneske i dag og måske mere end nogensinde. Jeg har valgt at beskæftige mig med hvordan vi holder balancen når vores evolutionært langsomt udviklede analoge hjerne og nervesystem møder vores moderne levevis og samfunds udbud af muligheder, informationer samt egne og andres krav og forventninger til det gode liv.

Overordnet er kropsterapi en form for terapi, hvor kroppen og kroppens sprog anvendes til at forstå og løse fysiske og psykiske udfordringer.

Kroppen husker både gode og dårlige oplevelser og de tilhørende følelser vi af forskellige årsager ikke kunne håndtere da de opstod og sidenhen ikke har fået bearbejdet. Uforløste følelser bliver gemt og manifesteret i vores fysiske krop og har en negativ virkning på vores sundhed.

De svære oplevelser og følelser kan stamme helt fra fødsel og tidlig opvækst i forholdet til vores primære omsorgsgivere. Men kan også være en følge af livskriser herunder traumatiske oplevelser eller langvarig belastning senere i livet.

 

https://parasympaticus.dk/wp-content/uploads/2021/02/Side_web_3-300x678.jpg