Struktureret bindevævsbehandling (PHI)

PHI er en massagelignende struktureret berøring og bevægelse af kroppens bindevæv og muskulatur, som øger blodgennemstrømning og afledning af kroppens affaldsstoffer.

I kombination med åndedrætsteknik, mindskes eller opløses spændinger og eventuelle smerter i kroppen. Når disse spændinger i kroppen forsvinder, frigøres der energi og der opnås en sundere holdning og bevægelighed.

Kroppens bindevæv er tæt knyttet til vores nervesystem og følelser og derfor er det muligt at komme i kontakt med de undertrykte eller uforløste følelser der ofte er årsag til de udfordringer vi oplever i krop og sind.

Bestil behandling

 

Mere om bindevæv og PHI

Bindevævet findes overalt i kroppen og et billede heraf kan være at tænke på tværsnittet af en appelsin. Her ses en ydre hvid hinde og en hinde der omkranser hver enkelt appelsinbåd” samt hvert enkelt stykke frugtkød. I kroppen findes denne hinde mellem huden og muskulaturen og omkranser alle muskler, knogler, organer, kar og nerver, som en stor pose i et komplekst og sammenhængende netværk fra fodsål til nakke og videre ned igen. Nogle steder er bindevævet tyndt og andre steder ligger det som et fortykket lag. 

Det, at det er forbundet og binder resten af kroppen sammen betyder at enhver påvirkning af bindevævet har en effekt på hele bindevævssystemet og dermed hele kroppen og vores fysiske holdning.

Vores bindevæv bliver mindre bevægeligt og elastisk med alderen og en af årsagerne er vores daglige bevægelse, eller netop mangel på samme, som spiller en afgørende rolle. Kroppen er til for at blive brugt og udfordret i vores bevægelsesmønster. Hvis vores bevægelser bliver for rigide trækker ”posen” sig så at sige sammen og kan give smerter i kroppen.

Når bindevævet er mindre elastisk betyder det at det begrænser vores samlede bevægelighed ved f.eks., at ”stramme” omkring musklerne så de har sværere ved at arbejde. Når det sker opstår der smerter som ofte bliver kompenseret for eller forskudt til andre steder i kroppen.

Ved bindevævsbehandlingen strækkes og blødgøres vævet og på den måde øges bl.a., musklernes mulighed for at kunne bevæge sig frit.

Krop og sind er uadskillelige, og vi ved, at der er områder i bindevævet hvor kroppen lagrer minder fra fysiske og følelsesmæssige traumer, det vil sige oplevelser og afledte følelser vi har undertrykt og dermed ikke fået forløst. Ved at arbejde med bindevævet er det muligt at komme i ”kontakt” med disse følelser for når vi berører og bevæger kroppen berører og bevæger vi også sindet.

Når der arbejdes med bindevævet, kan det have en såkaldt psykodynamisk effekt og det er her:

Psykodynamisk Holdnings Integration, forkortet PHI., finder anvendelse.

PHI er en unik kropsterapeutisk tilgang, hvor der arbejdes, samtidigt med krop, følelser og tanker.

PHI er en krops-psykoterapeutisk tilgang og adskiller sig dermed fra traditionel bindevævsmassage grundet samtidig anvendelse af bl.a., forskellige åndedrætsteknikker og samtale med afsæt i bl.a., psykoanalysen.

Alle behandlinger starter med en kort indledende samtale og derefter afspændende øvelser for at blive groundet, det vil sige at ”lande” i kroppen, eksempelvis fra en hektisk arbejdsdag. Derudover anvendes forskellige former for bevægelse og åndedrætsteknikker for at øge energiniveauet og mulighed for at ”aflæse” kroppens ”sprog”.

Behandlingen kan sommetider opleves udelukkende som en skøn afspænding af kroppen. Det kan være et tegn på at man som klient ikke er klar til at gå ned i de dybere følelsesmæssige lag endnu. Andre gange virker behandlingen psykodynamisk, det vil sige, at der opstår en forbindelse mellem de udfordringer der opleves i krop og sind og gamle ubearbejdede og uforløste oplevelser. Når det sker er det som regel følelser der relaterer til vrede eller sorg, som der gives plads til under samtidig anvendelse af elementer fra psykoanalyse og gestaltterapi i samtalen for at skabe sammenhæng, forståelse og forløsning.

Når disse fysiske spændinger reduceres eller fjernes får kroppen og særligt vores muskulatur plads og det ændrer vores samlede kropsholdning.

I dag ved vi at krop og sind ikke kan skilles ad. Når vi ændrer på vores ydre holdning altså vores fysik, ændres også vores indre holdninger og dermed vores måde at opleve verden på. Hver behandling afsluttes med en integrationsdel, som består af let massage og afslapning, hvor det netop erfarede kan få lov at ”lande” i dig. Først derefter afsluttes behandlingen og du kan langsomt vende tilbage til hverdagen.

PHI som metode er effektiv, da den ikke bare frigør dybe og kroniske muskelspændinger, men også aktiverer de uforløste følelser der har ført til spændingerne i første omgang. Når disse spændinger fjernes kan det åbne op for tilbageholdt livsglæde og energi.

PHI er anvendelig som metode til at lindre og/eller fjerne:

 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Muskelspændinger
 • Lænde og rygsmerter
 • Nakke og skulder smerter
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Myoser og spændinger
 • Manglende energi og overskud
 • Infektioner
 • Nedsat immunforsvar
 • Stivhed
 • Muskelsmerter
 • Træthed
 • Søvnbesvær
 • Hovedpine

PHI bygger på den oprindelige metode Postural Integration (PI) som er udviklet på viden, erfaringer og teorier fra tidligere pionerer som Georg Groddeck, Wilhelm Reich og særligt Dr Jack Painter fra USA.


PI

PI bliver anvendt som terapi i store dele af verden og udvikles løbende. Du kan læse mere om postural integration via dette link:

 

https://icpit.org/postural-integration/

PHI

PHI er udviklet af min læremester i Tyskland, Anton Eckert, som i mere end 30 år og har arbejdet med og undervist i Postural Integration. Se mere her.

https://www.eckert-seminare.de/ausbildung-koerpertherapie/psychodynamische-haltungsintegration.html

BINDEVÆV

Dr Robert Schleip bidrager gennem intensiv forskning af bindevævet til videnskabelig evidens for betydningen af at arbejde med og forstå bindevævet. Se mere her:

http://www.fascialfitness.net.au/articles/a-journey-in-the-fascia-wonderland/